Wat is VOBA Bemiddeling Arbitrage Contacteer ons

Arbitrage is een alternatieve geschillenbeslechtingmethode waarbij partijen overeenkomen dat hun geschil definitief wordt beslecht door een bindende uitspraak van een onafhankelijke arbiter of een scheidsgerecht, waartegen geen hoger beroep kan ingesteld worden.

VOBA werkt niet met een lijst van arbiters. Indien partijen gevraagd worden een arbiter voor te dragen, zijn zij dan ook vrij de arbiter van hun keuze voor te dragen voor zover deze voldoet aan de noodzakelijke onafhankelijkheidsvereiste. Teneinde te kunnen tegemoet komen aan eventuele vragen om inlichtingen van partijen over kandidaat-arbiters, stelt VOBA een niet-bindende lijst van personen samen die bereid zijn om als arbiter in VOBA-arbitrages op te treden. Deze lijst is ten allen tijde consulteerbaar.

Aangezien VOBA fungeert als rechtsopvolger van de eind 2005 in vereffening gestelde Antwerpse Kamer voor Bemiddeling en Arbitrage (AKaBA), blijven de geschillen tussen partijen waar een AKaBA-beding was overeengekomen vóór eind 2005, onderhevig aan het AKaBA-arbitragereglement. Voor de geschillen ontstaan vanaf 2006 is het reglement van VOBA van toepassing.


VOBA - Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling & Arbitrage - Staatsbladsstraat 8 - 1000 Brussel
tel +32 2 227 54 70 - fax +32 2 227 54 79 - info@voba.be
Homepagina