Wat is VOBA Bemiddeling Arbitrage Contacteer ons

mixing weed and adderall

mixing adderall and weed
Partijen kunnen in hun overeenkomst voorzien dat alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst, door bemiddeling van VOBA dienen te worden opgelost.
VOBA beveelt het volgende modelbeding aan:

'Partijen komen overeen alle geschillen in verband met deze overeenkomst te laten beslechten door bemiddeling volgens het VOBA bemiddelingsreglement'.

Partijen kunnen eveneens bepalen dat indien de bemiddeling niet tot een minnelijke schikking leidt, zij hun geschil door arbitrage volgens het VOBA arbitragereglement zullen laten beslechten.

VOBA - Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling & Arbitrage - Staatsbladsstraat 8 - 1000 Brussel
tel +32 2 227 54 70 - fax +32 2 227 54 79 - info@voba.be
Homepagina